top of page
Vidljivost_lenta_internetska stranica_RS.png

Naziv projekta:
„Jačanje konkurentnosti poduzeća Rand Shipyard d.o.o. ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“

Referentni broj:
KK.11.1.1.01.0469

Korisnik: Rand Shipyard d.o.o.

Kratki opis projekta:
Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. - instrument Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU“. Bespovratna sredstva odobrena su putem Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“ (KK.11.1.1.01 - inačica 2).

 

Projektom će se uvesti nova tehnološka rješenja kroz aktivnosti unapređenja proizvodnih procesa (uvođenjem efikasne i energetski učinkovite tehnologije u proces proizvodnje) i digitalizacije poslovnih procesa i reorganizacije poslovanje (uvođenjem digitalne ERP platforme za optimizaciju Amblem Unije i tekst: „Europska
unija“ moraju biti vidljivi unutar područja prikaza digitalnog uređaja bez potrebe pomicanja prozora – STAVITI GA NA VRH NASLOVNE INTERNETSKE STRANICE (U BOJI) – prijedlog: na naslovnici napraviti karticu „EU
projekti“ koja vodi na podstranicu s informacijama o projektu. Lenta s osnovnim elementima vidljivosti treba biti na internetskoj (pod)stranici na kojoj se nalaze informacije o projektu – STAVITI LENTU U PODNOŽJE INTERNETSKE (POD)STRANICE. poslovnih procesa).

Time će se zaokružiti cjelokupni proizvodni proces unutar tvrtke, povećati proizvodni kapaciteti i konkurentnost poduzeća na domaćem i međunarodnom tržištu.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Cilj projekta je povećanje konkurentnosti tvrtke RAND Shipyard d.o.o. na domaćem i međunarodnom tržištu uvođenjem naprednih digitalnih i zelenih tehnologija u proizvodni proces te reorganizacijom i digitalizacijom poslovanja, kojima će se povećati proizvodni kapaciteti te optimizirati procesi proizvodnje i cjelokupnog poslovanja u svrhu povećanja proizvedenih količina koje će tvrtki omogućiti zadovoljavanje rastuće tržišne potražnje za njenim proizvodima te posljedično zauzimanje značajno većeg tržišnog udjela u proizvodno-prodajnom segmentu tržišta motornih jahti. Navedeno će se ostvariti kroz nabavu i instalaciju modernih tehnoloških strojeva, uređaja i alata, obuku postojećih i novih zaposlenika za rad s nabavljenim uređajima i strojevima, kao i kroz povećanje efikasnosti sveukupnih procesa u poslovanju integracijom kroz napredni ERP sustav.

 

Ukupna vrijednost projekta: 14.957.015,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 5.216.749,50 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
9. srpnja 2021. - 9. rujna 2023.

Kontakt osoba za više informacija:
Ines Miljević
E-mail: ines@randboats.com
telefon: +385 95 865 0330

Više informacija o EU fondovima:
Europski strukturni i investicijski fondovi
www.strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

bottom of page